Szczególne wyrazy uznania kierujemy do Panów Ratowników Medycznych z Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu za przeprowadzenie pokazu pomocy medycznej podczas III Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy za profesjonalizm, zaangażowanie i kreatywność. Dziękujemy!!!