Dziękujemy Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu Pani Krystynie Miezio za udostępnienie terenu ośrodka oraz pomoc podczas I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy za otwartość, serdeczność i dobre słowo.
Pani Wicedyrektor Annie Domańskiej dziękujemy za zaangażowanie oraz obecność podczas turnieju.

Pani Donacie Kalińskiej – Sarapuk oraz Pani Lidii Miedzińskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu dziękujemy za pomoc podczas I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga” i „duchowe wsparcie”. Dzięki Wam turniejowy sekretariat prowadzony był wzorowo. Pań spokój i opanowanie ułatwiały organizację imprezy.

Dziękujemy!!!