14 stycznia 2016r. w Warsztacie odbyło się spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział: Uczestnicy, Kadra, Rodziny Uczestników i Wolontariusze.

Zapraszamy do Galerii 2015