Ileż można wspólnie zdziałać! ❤️
Efekt zbiórki odzieży, obuwia i środków higienicznych dla osób bezdomnych oraz wychodzących z bezdomności przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania!
Dla nas są to często rzeczy, które przekładamy z miejsca na miejsce albo niewielkie zakupy. Dla osób, które nie mają nic… jest to „być lub nie być”.
Tak. Prawdą jest, że część osób nie chce nic zmieniać – osób, które same doprowadziły do swojej trudnej sytuacji… Są również osoby, które na ulicy żyją, bo nie mają wyjścia…. Są kolejne osoby, które chcą i robią wszystko, żeby „stanąć na nogi” i wyjść z bezdomności.
Każdy jest CZŁOWIEKIEM.
Kiedyś pewien mężczyzna, był w podobnej sytuacji dziś skutecznie pomaga innym. Dociera do bezdomnych z pomocą rzeczową, psychologiczną, duchową, pomaga wyjechać do ośrodków leczenia uzależnień. Także ten tego….
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji ♥
Pozdrawiamy!