Grupka uczestników WTZ wraz z terapeutą z pracowni aktywizacji zawodowej

odwiedziła dzisiaj Targi Pracy.

Część uczestników czuje się gotowa do podjęcia pracy stąd nasze intensywne poszukiwania.