Zajęcia terapeutyczne zawieszone nadal – do 10 maja 2020r.