UWAGA uczestnicy WTZ , rodzice i opiekunowie: decyzją Wojewody warmińsko -mazurskiego Adama Chojeckiego od dnia 24 października do dnia 06 listopada 2020 roku, zostaje czasowo zawieszona działalność warsztatów terapii zajęciowej w województwie warmińsko-mazurskim.