W sobotę 18 kwietnia Kadra WTZ odbyła wizytę studyjną w Osadzie Burego Misia. Osada jest domem Wspólnoty Burego Misia powołanej z przyjaźni i troski o osoby niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo , a także stałym ośrodkiem opieki dla tych osób niepełnosprawnych, które straciły bliskich. Wspólnotę założył i nadal nad nią czuwa Ks. Czesław Marchewicz CR „Kuba”. Osada jest małym gospodarstwem rolnym w Nowym Klinczu koło Kościerzyny.
Dzięki adaptacji starych budynków gospodarskich i nowym inwestycjom, od 1987r. powstały:
– Dom Rodzinny
– dom typu kanadyjskiego
– budynki tworzące zaplecze Obozu Burego Misia;
– Chatka Rekolekcyjna, w której mogą mieszkać, przyjeżdżający na rekolekcje, kapituły i odprawy członkowie Wspólnoty Burego Misia z całej Polski;
– kuchnia letnia z zapleczem magazynowym na potrzeby obozów;
– kaplica publiczna, z której korzystają również nasi sąsiedzi;
– mała infrastruktura gospodarstwa rolnego;
– profesjonalna obora;
– budynek mieszkalny – agroturystyczny;
– salka rehabilitacyjna;
– elementy architektury zieleni;
– i wreszcie Dom Burego Misia, w którym mieszkają 23 osoby.
Dziś gospodarstwo liczy blisko 37 ha powierzchni, (w tym 21 ha dzierżawione). Osadnicy posiadają małe jeziorko, stawy rybne. Hodują dwie rasy krów, konie, osły, świnie, lamy, owce, kury i pszczoły. Uprawiają ogród warzywny, sad, założyli swoją winnicę. Jedzą i sprzedają własne przetwory warzywne i owocowe, miód, jajka, sery, masło, wędliny, półgęski. Powstaje również nowy Dom (za http://www.buremisie.org.pl/)

Zapraszamy do Galerii 2015