Gorące podziękowania kierujemy do ludzi o wielkich serduchach – Wolontariuszy:
Pani Elżbieta Muchiewicz,
Pani Sylwia Piechucka,
Pan Edward Jaworski,
Pan Kazimierz Szulżycki,
Pan Andrzej Czarnuch,
Pan Andrzej Hawliczek,
Pan Janusz Światkowski,
Pan Paweł Głódź!
Kochani bardzo dziękujemy za wszelką pomoc podczas organizacji i przeprowadzenia III Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna droga”.
Dziękujemy, że zawsze możemy na Was liczyć!