Pomoc drugiej osobie w sytuacji choroby, czy zagrożenia życia to podstawowy obowiązek każdego człowieka. W domu, zakładzie pracy, placówce zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś potrzebuje takiego wsparcia. Dobrze, gdy „na pokładzie” jest osoba, która potrafi pomóc lub przynajmniej zawiadomi odpowiednie służby. Dlatego też 15.01.2019r. grupa naszych uczestników rozpoczęła cykl spotkań dotyczących udzielania pierwszej pomocy… bo nigdy nie wiadomo, czy dzięki takim umiejętnościom, kiedyś np. Pan Adrian, czy Pani Martyna nie uratują komuś życia 🙂 Zajęcia przeprowadził st.sekc. Jerzy Pawlyta z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Uczestnicy podczas zajęć będą uczyć się przede wszystkim reagowania na sytuacje, kiedy ktoś się źle poczuje, powiadamiania o wypadku (zarówno powiadamiania innych osób, jak i odpowiednich służb ratowniczych), podstawowych zadań przy resuscytacji, zabezpieczania ran itp. I to wszystko w praktyce! Uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem słuchali i ćwiczyli zwiększając zasób swoich kompetencji w tym zakresie. Dziękujemy Panu Jerzemu za ogromny profesjonalizm, otwartość i bardzo przystępy sposób prowadzenia zajęć. Dziękujemy Panu Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
kpt. mgr inż. Łukaszowi Kochan za udzielenie zgody na przeprowadzenie spotkania.

Pozdrawiamy bogatsi o nową wiedzę! 

Zapraszamy do Galerii Zdjęć 2019