Coś o nas –

Jesteśmy placówką pobytu dziennego ,realizującą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności uczestników, niezbędnej do możliwie niezależnego , samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Dzięki wkładowi wielu ludzi , zarówno temu materialnemu jaki niematerialnemu udało się nam wspólnie stworzyć placówkę , w której specjaliści dzięki swojej otwartości, kreatywności oraz kompetencjom wspomagają uczestników w ich aktywnym dążeniu do własnego rozwoju i osiąganiu samodzielności. Cieszy nas każdy sukces uczestnika i każdy sukces jest dla nas ważny .

Nasza oferta

Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej  i jesteś gotowy na nowe wyzwania, to zapraszamy do NAS WTZ I piętro przy ul. Saperów 14 D. Pomożemy Ci zdobyć ciekawe doświadczenia oraz umiejętności. Proponujemy zajęcia  5 dni w tygodniu w godz. 7:30 – 14: 30.

Oferujemy zdobywanie różnych umiejętności w 10 pracowniach : krawieckiej , profesjonalnego sprzątania wewnętrznego , komunikacji , profesjonalnego sprzątania zewnętrznego ,ogrodniczo-florystycznej , kulinarnej , aktywności zawodowej , remontowo – technicznej , umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego, witrażu i rękodzieła użytkowego.

Zapewniamy również zajęcia ogólnorozwojowe oraz wsparcie psychologa .Ponadto oferujemy wiele dodatkowych aktywności i form spędzania czasu wolnego poza obowiązującymi zajęciami.

Jeśli będziesz gotowy podjąć w przyszłości pracę zawodową  razem z Tobą będziemy pracować nad tym aby sprostać temu zadaniu. Pomożemy Ci zdobyć kompetencje niezbędne do podjęcia zatrudnienia i razem będziemy szukać Twojego miejsca pracy.