W naszym Warsztacie systematycznie pracujemy z Uczestnikami nad rozwojem kompetencji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Chętnie nawiązujemy współpracę dotyczącą praktyk, prób pracy, zajęć praktycznych z różnego rodzaju instytucjami, przedsiębiorstwami, firmami . Nasza wspólna praca owocuje od wielu lat podejmowaniem pracy zawodowej przez kolejne osoby , które są do tego gotowe.
Byli uczestnicy WTZ pracują w Elblągu i okolicy , zarówno w warunkach zatrudnienia chronionego jak i na otwartym rynku pracy. Nasi uczestnicy są pracownikami min. auto-myjni , pralni , stolarni, firm budowlanych oraz firm świadczących usługi sprzątania wewnętrznego i zewnętrznego oraz pielęgnacji terenów zielonych.