Dziękujemy Centrum Dystrybucji „SOKOŁÓW” S.A. Nr 2 Elbląg, a szczególnie Pani Magdalenie Powroźnik za pomoc w organizacji I Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia 2015”.