Podziękowania kierujemy do firm: Kulik, Bannach, Quo Vadis, Tartak Jagodno, oraz Parafii Bł. Doroty w Elblągu
za pomoc w organizacji I Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia 2015” 🙂 Pozdrawiamy