Wyrazy szacunku i uznania kierujemy do Departamentu Edukacji i Sportu UM w Elblągu za ufundowanie pucharów i medali na III Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!