Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Krzysztofa Mieczysława Kosiak za ogromną pomoc w organizacji III Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!