Ogromne podziękowanie dla Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu za przekazanie pucharów i medali na II Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!!! ♥