Panu Edwardowi Jaworskiemu dziękujemy za pomoc w organizacji II Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!!  ♥