Wyrazy uznania kierujemy do Nadleśnictwa Elbląg za pomoc w organizacji II Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Państwa wsparcie było dla nas niezmiernie pomocne. Dziękujemy!!! ♥