Podziękowania kierujemy do Dyrektor Pielęgniarstwa Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Pani Arletty Peplińskiej za zapewnienie opieki medycznej podczas II Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Szczególnie dziękujemy Pani pielęgniarce Danucie Mandryk za medyczne zabezpieczenie turnieju oraz sędziowanie w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziękujemy!!!