Dziękujemy Departamentowi Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu za ufundowanie medali i pucharów na V Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!