Podziękowania kierujemy do Dyrektor Pielęgniarstwa Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Pani Arletty Peplińskiej za zapewnienie opieki medycznej podczas V Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!