Dziękujemy Pani pielęgniarce Barbarze Nowickiej z Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią za medyczne zabezpieczenie turnieju, sędziowanie w konkurencji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz udział w pozoracji wypadku. Dziękujemy!!!