Dziękujemy serdecznie Panu Zygmuntowi Kiersz – Dyrektorowi WORD w Elblągu za pomoc w organizacji V Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”.
Dziękujemy również za ufundowanie pięknego pucharu. Dziękujemy!!!