Wielkie podziękowania kierujemy do Elbląskiego Klubu Rotary

za ufundowanie przepięknych pucharów przeznaczonych dla drużyn uczestniczących w I Integracyjnym Biegu Terenowym „Bażantarnia 2015”. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Piotra Ziółkowskiego, który osobiście wręczył uczestnikom puchary. Dziękujemy 🙂