Ogromne podziękowania kierujemy do niezawodnej Pani Magdaleny Macutkiewicz za pomoc w zorganizowaniu super nagród na I Integracyjny bieg Terenowy WTZ „Bażantarnia 2015”. Pani Magdo, dzięki Pani zaangażowaniu poziom nagradzania był naprawdę wysoki ;))
Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom firmy Alstom, którzy wsparli Panią Magdę w organizacji nagród na naszą imprezę, a w szczególności :
Annie Kołakowskiej – zakład Metalurgiczny
Irenie Baran – Zakład Retrofitow Turbin Parowych
Stanisławowi Wołyniec – Zakład Informatyli
Dominice Kryszyłowicz – Zakład Turbin
Jesteście wspaniali!