Wielkie podziękowanie kierujemy do Dyrektor Pielęgniarstwa Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Pani Arletty Peplińskiej za zapewnienie opieki medycznej podczas I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”.
Gorąco dziękujemy pielęgniarce Pani Marcie Bułach, która czuwała nad nami podczas całej imprezy. Dziękujemy!!!