Dziękujemy Straży Miejskiej w Elblągu za nadzór nad bezpiecznym przebiegiem I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”.

Dziękujemy!!!