Dziękujemy słuchaczom kierunku Terapia Zajęciowa Policealnej Szkoły im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu pod opieką mgr Sylwii Zaborowskiej za pomoc podczas I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!!!