Dziękujemy Stowarzyszeniu „Sprawniejsi” za użyczenie sprzętu na I Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!!!