Ogromne podziękowania kierujemy do Pana Edwarda Jaworskiego za oprawę muzyczną podczas I Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!!!