Ogromne podziękowanie dla Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu za przekazanie pucharów i medali na I Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”.

Dziękujemy!!!