Serdecznie dziękujemy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, a szczególnie Panu Strażakowi za zabezpieczenie medyczne w przypadku potrzeby szybkiego dotarcia w trudno dostępne miejsca trasy III Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia”.

Dziękujemy!