Dziękujemy bardzo Dyrekcji Elbląskiego Specjalistycznego Szpitala z Przychodnią, a w szczególności Pani Danucie Mandryk – pielęgniarce ESSzP za zapewnienie opieki medycznej podczas III Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia.

Dziękujemy!