Ogromne podziękowania kierujemy do Dyrektor Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu Pani Elżbiety Gelert za wsparcie i pomoc w organizacji III Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia” 2017. Dziękujemy Panu Michałowi Missan, Koordynatorowi Działu Ratownictwa za współpracę. W szczególności dziękujemy Panom Ratownikom Medycznym za profesjonalne przeprowadzenie zadań na trasie Biegu w zakresie pierwszej pomocy.

Dziękujemy!