Mimo zawieszonych zajęć w trybie stacjonarnym, zajęcia terapeutyczne kontynuujemy. Uczestnicy, wykonują zadania z pakietów przygotowanych przez terapeutki WTZ. W ramach zajęć otrzymują również środki do treningu ekonomicznego – planują wydatki, sporządzają listy zakupów, a w realizacji wspierają terapeutki.

Zapraszamy do zdjęć wykonanych w ostatnim czasie: Pakiety 5/2020