Uwaga Uczestnicy, Rodzice i Opiekunowie!
Jest oficjalna decyzja Wojewody Warmińsko Mazurskiego dotycząca dalszego zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym do 17 stycznia 2021r.