Podziękowania kierujemy do Pana Doktora Mirosława Denisiuk za pomoc w organizacji II Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!!!