Dziękujemy Panu Szymonowi Boguś Dyrektorowi Zarządzającemu Firmą SCHMID POLSKA spółka z o.o. w Elblągu za przekazanie świetnej nagrody na II Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!!! ♥