Dziękujemy Stowarzyszeniu Sprawniejsi za użyczenie sprzętu na II Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”. Dziękujemy!!! ♥