Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Stanisława Bukojemskiego z PTTK Elbląg za pomoc w organizacji i przebiegu III Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia” 2017.

Dziękujemy! ♥