Serdeczne podziękowania kierujemy do kierownictwa RAK Producent Świec Ozdobnych za pomoc w organizacji III Integracyjnego Biegu Terenowego WTZ „Bażantarnia” 2017.

Dziękujemy!