Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Pluskota z Restauracji Piękny Widok za pomoc w organizacji i przebiegu IV Integracyjnego Turnieju Sprawnościowego „Bezpieczna Droga”.

Dziękujemy!