Wyrazy uznania kierujemy do Departamentu Edukacji i Sportu UM w Elblągu za ufundowanie pucharów i medali na IV Integracyjny Turniej Sprawnościowy „Bezpieczna Droga”.

 Dziękujemy!